REGIÂO SUL
no_save
CIDADE
MAX
MIN
no_save
Menongue
30
12
no_save
Ondjiva
29
17
no_save
Lubango
28
10
no_save
Namibe
29
21
no_save